Stockholmsbörsen | Large Cap
NP3
+9,91%
Senaste
+9,91%
3 mån
Kepler CheuvreuxHandelsbanken Capital MarketsPareto SecuritiesHandelsbanken

Riktkurser

Senaste riktkurserna per analytiker.

AnalytikerRiktkursDatumUppsida
Kepler Cheuvreux294 SEK5 maj
+9,91%
Handelsbanken Capital Markets285 SEK14 feb
Pareto Securities143 SEKmaj -21
Handelsbanken145 SEKmaj -21

Om bolaget

NP3 är ett börsnoterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Per den 31 december 2021 uppgick fastighetsbeståndet till drygt 1 784 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på 446 fastigheter inom fastighetskategorierna industri, handel, kontor, logistik och övrigt där industri står för den största delen av hyresvärdet. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 31 december 2021 till drygt 17 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
NP3