Stockholmsbörsen | Large Cap
NP3
-9,51%
Senaste
-8,37%
3 mån
Pareto SecuritiesKepler CheuvreuxCarnegieHandelsbanken Capital MarketsHandelsbanken

Riktkurser för NP3

AnalyshusRiktkursDatumUppsida
Pareto Securities238 SEK13 maj
-9,51%
Kepler Cheuvreux235 SEK8 maj
Carnegie250 SEK9 apr
Handelsbanken Capital Markets230 SEK12 feb
Handelsbanken145 SEKmaj -21

Om bolaget

NP3 är ett börsnoterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Per den 31 december 2021 uppgick fastighetsbeståndet till drygt 1 784 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på 446 fastigheter inom fastighetskategorierna industri, handel, kontor, logistik och övrigt där industri står för den största delen av hyresvärdet. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 31 december 2021 till drygt 17 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
NP3