Stockholmsbörsen | Large Cap
NP3
+8,05%
Senaste
+8,05%
3 mån
Kepler CheuvreuxPareto SecuritiesHandelsbanken Capital MarketsHandelsbanken

Riktkurser för NP3

AnalyshusRiktkursDatumUppsida
Kepler Cheuvreux255 SEK25 jan
+8,05%
Pareto Securities140 SEKokt -22
Handelsbanken Capital Markets285 SEKfeb -22
Handelsbanken145 SEKmaj -21

Om bolaget

NP3 är ett börsnoterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Per den 31 december 2021 uppgick fastighetsbeståndet till drygt 1 784 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på 446 fastigheter inom fastighetskategorierna industri, handel, kontor, logistik och övrigt där industri står för den största delen av hyresvärdet. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 31 december 2021 till drygt 17 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
NP3