Stockholmsbörsen | Large Cap
NCC
+35,12%
Senaste
+26,95%
3 mån
SEBDanske Bank MarketsSEB EquitiesDNB MarketsCapital MarketsKepler CheuvreuxNordea MarketsCarnegieDNBHandelsbankenABG Sundal Collier

Om bolaget

NCC Aktiebolag är ett svenskt multinationellt bygg- och fastighetsföretag. Huvudägare är Nordstjernan AB. NCC:s verksamhet bedrivs i Norden. Koncernkontoret återfinns i Solna. Alf Göransson är styrelseordförande i NCC-koncernen.
Wikipedia