Stockholmsbörsen | Mid Cap
TF Bank
+38,48%
Senaste
-
3 mån
CarnegiePareto SecuritiesNordea MarketsNordeaABG Sundal Collier

Riktkurser för TF Bank

AnalyshusRiktkursDatumUppsida
Carnegie190 SEKokt -22
+38,48%
Pareto Securities200 SEKjul -22
Nordea Markets232 SEKapr -22
Nordea195 SEKjul -21
ABG Sundal Collier215 SEKjul -21

Om bolaget

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank prioriterar organisk tillväxt under kontrollerade former och expansion sker inom noggrant utvalda segment och marknader. Verksamheten bedrivs i dagsläget i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.
TF Bank