Stockholmsbörsen | OMXS30
Autoliv
-8,77%
Senaste
+2,64%
3 mån
Pareto SecuritiesSEB EquitiesNordea MarketsDNB MarketsOddoKepler CheuvreuxCredit SuisseSEBCarnegieNordeaMorgan StanleyHandelsbanken Capital MarketsExane BNP ParibasBerenberg

Om bolaget

Autoliv AB är ett svenskt multinationellt trafiksäkerhetsföretag. Ägare och moderbolag i Autoliv-koncernen är Autoliv, Inc., Delaware, USA, vilket heläger dotterbolaget Autoliv Holding AB, vilket i sin tur heläger dotterbolaget Autoliv AB.
Wikipedia