Stockholmsbörsen | OMXS30
Autoliv
+4,90%
Senaste
+13,41%
3 mån
CarnegieExane BNP ParibasPareto SecuritiesSEB EquitiesNordea MarketsDNB MarketsOddoKepler CheuvreuxCredit SuisseSEBNordeaMorgan StanleyHandelsbanken Capital MarketsBerenberg

Om bolaget

Autoliv AB är ett svenskt multinationellt trafiksäkerhetsföretag. Ägare och moderbolag i Autoliv-koncernen är Autoliv, Inc., Delaware, USA, vilket heläger dotterbolaget Autoliv Holding AB, vilket i sin tur heläger dotterbolaget Autoliv AB.
Wikipedia