Stockholmsbörsen | Large Cap
Fabege
+6,53%
Senaste
+21,79%
3 mån
CarnegieBarclaysMorgan StanleyGoldman SachsPareto SecuritiesHandelsbanken Capital MarketsKepler CheuvreuxDNB MarketsKempenHandelsbanken

Om bolaget

Fabege AB är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning mot stadsdelsutveckling i Stockholmsområdet. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och ingår i Large Cap-segmentet. Bolagets aktieägarstruktur består av svenska och utländska aktieägare varav den största är Erik Paulsson med familjen.
Wikipedia